Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.07.2013
Дата публікації 01.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова правління. Тел: 0563739801
E-mail* dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На підставі рішення чергових Загальних зборів Пиватного акціонерного товариства «Дніпрометалсервіс», які відбулися 01 липня 2013 року, виникла особлива інформація щодо зміни посадових осіб емітента, а саме:
звільнено
Голова ревізійної комісії Салькова Світлана Вікторівна (особа не давала згоди на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня 2011року. Особу звiльнено у зв'язку iз змiною органiзацiйної структури Товариства лiквiдацiєю колегiального органу "Ревiзiйна комiсiя". Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не володіє акціями Товариства.
Член ревізійної комісії Філоненко Олексій Леонідович (особа не давала згоди на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня 2011року. Особу звiльнено у зв'язку iз змiною органiзацiйної структури Товариства лiквiдацiєю колегiального органу "Ревiзiйна комiсiя". Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не володіє акціями Товариства.
Член ревізійної комісії Хлапонін Ярослав Олександрович (особа не давала згоди на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня 2011року. Особу звiльнено у зв'язку iз змiною органiзацiйної структури Товариства лiквiдацiєю колегiального органу "Ревiзiйна комiсiя". Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не володіє акціями Товариства.
Призначено
На посаду ревізора Шрамко Юрій Сергійович (особа не давала згоди на розкриття паспортних даних),
Особу призначено у зв'язку iз змiною органiзацiйної структури Товариства лiквiдацiєю колегiального органу "Ревiзiйна комiсiя" та запровадженням одноосiбного органу контролю "Ревiзор". Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа займає посаду спеціаліст по обслуговуванню VIP - клієнтів комерційного банку. Особу обрано строком на три роки. Особа не володіє акцiями Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович