Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 07.05.2012
Дата публікації 07.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова правління. Тел: 0563739801
E-mail* dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРАТ "Дніпрометалсервіс" (код ЄДРПОУ 01881051) повідомляє про зміну власників акцій, яким надлежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій станом на 23.04.2012р.
- ВАЛЕНЗА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), ідентифікаційний код 167499, адреса: 4153 Кiпр, Лiмассол Марiну Герулану,82, Като Полемiдiа, П.С.4153, 616357 акцій (19.99992%);
- ТРУЕЛА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED) ідентифікаційний код 167454, адреса: 4152 Кiпр, Лiмассол Панагiотi Анагностопулу,68,Като Полемiдiа,П.С.4152, 616357 акцій (19.99992%);
- СОРЕНТА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED) ідентифікаційний код 167413, адреса: 3083 Кiпр,Лiмассол Атанасiу Тсакалюф, 12, П.С. 3083, 616357 акцій (19.99992%);
- ЛАКРIНО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED), ідентицікаційний код 147148, адреса: 2108 Кiпр, Нiкосiя Грiва Дiженi, 113, Астромерiтiс, П.С. 2108, 620171 акцій (20.12367%);
- РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), ідентифікаційний код 116502, адреса: 4153 Кiпр, Лiмассол Марiну Герулану, 82, Като Полемiдiя, П.С.4153, 581730 акцій (18.87632%).
Реєстр власників іменних цінних паперів отримано 07 травня 2012 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович