Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 28.03.2007
Дата публікації 29.03.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова правління. Тел: 0563739801
E-mail* dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.Дата прийняття рішення - Загальні збори акціонерів від 28.03.2007р.;
2. Вид цінних паперів, що розміщуються - акції прості іменні;
3. Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) - 1160000;
4. Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн.) - 58000,00;
5. Частка від статутного капітала (у відсотках) - 109,25%

Рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) Закритого акціонерного товариства “Дніпрометалсервіс” за рахунок додаткових внесків (вкладів) шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково прийнято загальними зборами акціонерів 28.03.2007 року.
Пропонуються для розміщення 1 160 000 (один мільйон сто шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій. Загальна сума емісії складає – 58 000 000, 00 грн. (п’ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).
Тип акцій що розміщуються - проста. Форма існування акцій що розміщуються - акції існують в документарній формі. Форма випуску акцій що розміщуються - іменна.
Спосіб розміщення акцій – закрите (приватне) розміщення.
Номінальна вартість однієї акції - 50,00 гривень (п’ятдесят гривень 00 копійок), акції розміщуються за номінальною вартістю.
Статутний капітал Товариства збільшується на 58 000 000, 00 грн. (п’ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).
У співвідношенні до розміру статутного капіталу ЗАТ „Дніпрометалсервіс”, пропонується до розміщення кількість акцій, загальна номінальна вартість яких складає 109,25 % від існуючої загальної номінальної вартості акцій.
Збільшення Статутного фонду Товариства здійснюється без завдання збитків власникам акцій.
Розміщені акції надають інвесторам права, рівні з акціонерами Товариства, згідно Статуту ЗАТ „Дніпрометалсервіс”.
Акції оплачуються виключно грошовими коштами у національній валюті України, шляхом внесення коштів на поточний рахунок Товариства. Вартість акцій виражається у гривнях.
Мета додаткової емісії та розміщення акцій - залучення інвестицій для поповнення оборотних коштів, а також для подальшого технічного та соціального розвитку Товариства.
Розміщення акцій проходить після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій. Кількість акцій, яка буде придбана під час закритого (приватного) розміщення невідома.
Конвертації цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачено.
В зв’язку з прийнятим рішенням про збільшення статутного капіталу ЗАТ „ДМС”, в строк до 04.04.2007 року кожному з акціонерів Товариства (згідно з реєстром станом на дату прийняття рішення, тобто на 28.03.2007 р.) буде надіслане персональне повідомлення, яке розкриває такі відомості:
- строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- опис порядку та строку розміщення акцій та їх оплати.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович