Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01881051
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс"
Дата, на яку складено інформацію: 29.07.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися